Žáci 2. stupně naší školy si projektovým dnem „30 let svobody“ připomněli významné výročí sametové revoluce. Pro žáky byly připraveny pestré činnosti, díky kterým si připomínali události provázející naši republiku v listopadových dnech roku 1989. Deváťáci besedovali s mladšími žáky, tvořila se demokratická hesla a transparenty, hledaly se rozdíly mezi totalitou a demokracií, řešily se rébusy a skládačky, malovaly se stromy demokracie i totality a v neposlední řadě se vytvářely klíče k demokracii, které momentálně zdobí naši školu spolu s nejzdařilejšími plakáty vytvořenými našimi žáky. Věříme, že si žáci tímto projektovým dnem uvědomili význam slova demokracie a že k demokracii jako takové budou přistupovat s náležitým respektem. 

Mgr. Petra Lasotová

 

Pár momentek z projektového dne: