Závazné přihlášky včetně všech informací jsou k vyzvednutí u ředitelky školy. Dbejte prosím pokynů uvedených na přihlášce – vyplněné návratky/plná moc odevzdávejte třídním učitelům Vašich dětí do konce měsíce listopadu.

S Vašimi dětmi pojedou naši učitelé.