Talenťáčci z Klubu nadaných dětí si užili čtvrteční odpoledne v Galerii výtvarného umění Ostrava. Měli možnost si prohlédnout digitální tisky plné znaků, hesel a textů výtvarného umělce Rudolfa Sikory týkající se ekologických témat. V druhé části edukačního programu si žáci vyráběli objekty ze zbytků látek, záclon, sáčků, PET lahví na základě vlastního vnímání, představivosti a fantazie.

Buďme ohleduplní k naší přírodě!

Mgr. Renáta Krausová

fotogalerie zde