Dne 10. října naše škola hrdě přebírala další národní certifikáty za 2 úspěšné projekty realizované ve školním roce 2018/2019.

První ocenění si zasloužil projekt 10´ vor der Pause: spielen, lernen, upcyceln!, který v průběhu celého školního roku zpestřil žákům 8. ročníku výuku Německého jazyka. Našimi partnery se staly školy z Řecka, Finska, Španělska, Polska, Francie a Ukrajiny. Formou deskových her vytvořených z recyklovatelných materiálů a k nim vytvořených on-line verzí si žáci nejen procvičovali slovní zásobu v německém jazyce a zdokonalovali se v práci s ICT nástroji, ale také si uvědomovali nutnost ochrany životního prostředí.

Druhý oceněný projekt nesl název #homoculturalis, který byl realizován v rámci předmětu Výchova k občanství ve třídě 7. B. S partnery jsme komunikovali výhradně anglicky. Žáci si s partnerskou školou v Rumunsku prostřednictvím zajímavých on-line aktivit připomněli, že jsou bytosti kulturní a společenské. Pozornost jsme zaměřili na 4 zvolené oblasti – film, hudba, literatura a sport.  Žáci si tak vzájemně představovali významné osobnosti, formou on-line ankety zjišťovali oblíbený hudební žánr, psali společný příběh, natáčeli krátké filmové ukázky apod.

Velký dík patří všem zapojeným žákům, kteří aktivně a s nadšením pracovali na projektových aktivitách J

Mgr. Petra Lasotová