Dne 19. 9. 2019 pořádá na naší škole MENSA České republiky testování IQ.

Jedná se o neverbální test, který nevyžaduje předchozí znalosti. Zjišťuje skutečnou úroveň, zejména logického myšlení, a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.

Testování ve škole je za snížený poplatek 150 Kč. Testování slouží především k vyhledávání nadaných dětí. Od října na naší škole bude opět fungovat klub nadaných dětí za finanční podpory statutárního města Ostravy, který vymýšlí a nabízí zajímavé a netradiční aktivity směřující k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí naší školy, které jeví zájem o hlubší učení a bádání.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím nejpozději do 17. 9. 2019 a zároveň přihlaste dítě elektronicky na www.mensa.cz/testovani-iq