Sběrová akce

“ZELENÝ STROM”

Celkem  jsme společně nasbírali 6 840 kg papíru. To nám vyneslo v rámci 80ti ostravských škol krásné 33. místo.

 Výsledné pořadí našich nejlepších sběračů:

  1. Eliška Živčáková, II. A (2 261 kg)
  2. Nathan Brokeš, VII. B (515 kg)
  3. Tereza Klíčová, A  (426 kg)

 Výsledné pořadí tříd podle počtu sbírajících žáků:

  1.  Třída V. A
  2. Třída IV. B

Vítězům blahopřejeme a všem, kteří se na sběru papíru aktivně podíleli, děkujeme!!!

Ing. Kristýna Szeterlaková