Ve středu 22. 5.2019 se naši žáci (L. Kovalský, F. Knebel, A. Benoni, J. Šonovský, M. Sadleková, M. Balejová, E. Žabenská – všichni z 5. B a B. Šabová z 5.A) zúčastnili 12. ročníku soutěže zdatnosti na  ZŠ Porubská. Soutěžilo se v disciplínách: skok daleký z místa, autový hod plným míčem, běh na 50 metrů a překážková dráha.

Konkurence byla obrovská, zúčastnilo se kolem 120 dětí z 18 škol z celé Ostravy, proto považujeme za obrovský úspěch, že naše škola získala 2 zlaté medaile. O obě se zasloužila žákyně 5. B  Michaela Sadleková . Vyhrála hod plným míčem (790 cm) a  svými vynikajícími výkony dokázala vybojovat  absolutní vítězství mezi všemi děvčaty a získala tak titul Zdatný páťák. Míšo, srdečně blahopřejeme!

A i  když ostatní ještě své úsilí nezavršili ziskem medailí, věříme, že sportu zůstanou věrni a bude jim i nadále přinášet radost.

Všem děkujeme za vzornou  reprezentaci školy.

Mgr. V. Varcholáková, tř. uč. 5. B