Úterní den prožili žáci I. stupně při projektovém dni Den bez úrazu. Už i ty nejmenší děti musíme vychovávat v bezpečné chodce a zodpovědné cyklisty. Všichni učitelé se zaměřili na pravidla silničního provozu, dopravní značky, povinnou výbavu kola, na zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla i praktické ošetřování úrazů.

Výuka, ale trošku jinak … to se dětem i nám učitelům líbí.

Mgr. Renáta Krausová

Fotogalerie I. A     zde

Fotogalerie IV. A zde

Fotogalerie III. A zde