25. dubna od 15:00 se konal před budovou naší školy prodejní jarmark vypěstovaných sazeniček žáků 1. stupně k projektu „Skutečně zdravé školy“. K zakoupení byly sazenice rajčat, paprik, pažitky, máty, bazalky, atd. Opravdu bylo z čeho vybírat. Pro žáky byly také připraveny soutěže v duchu ekologické tématiky a po splnění 10 úkolů každý získal sladkou odměnu. Děti mohly využít i malování na obličej a nechybělo dobré občerstvení s ochutnávkou zdravých potravin.

Celý týden se také sbíral elektroodpad a papír na pomoc nemocné Verunce.

Výtěžek celé této akce bude věnován na charitativní akci „Koncert pro Verunku“!

Všem, kdo se zapojili, děkujeme!

Mgr. Martina Kahánková

Fotogalerie zde