I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila již 10. jubilejního ročníku projektu Souboj čtenářů, celostátní soutěže šestých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Naše třída 6. C byla jednou ze 120 přihlášených. Úkolem dětí bylo přečíst asi během dvou měsíců alespoň jednu knihu z pěti určených titulů. Děti, které četly stejnou knihu, tvořily jednu čtenářskou skupinu, v níž zároveň o přečtené knize diskutovaly. Všichni žáci netrpělivě čekali na samotnou soutěž, která se uskutečnila   15. 4. 2019 přesně v 10.00. Třídní kolektiv prostřednictvím online kvízového formuláře odpovídal na všetečné doplňovací otázky prověřující znalosti žáků nejen z obsahu knih, ale i z dalších informací souvisejících s četbou. Šesťáci se s otázkami vypořádali, jak nejlépe uměli. Otázky to byly opravdu všetečné a odhalily tak, jak pozorně dokázali naši žáci vybrané knihy přečíst. Konkurence byla veliká. To, že naše škola neskončila na příčkách nejvyšších, vlastně ani tak nevadí. Důležité je, že děti jsou zase o něco lepšími čtenáři!  A o to přece jde, ne?

Všichni žáci si za své snažení zaslouží alespoň velikou pochvalu!

Mgr. I. Matějová