Dne 23. dubna jsme ve školní družině ve spolupráci s trenérkou basketbalu připravily akci: BASKETBALOVÁ LIGA. Žáci ze všech oddělení se rozdělili do čtyř smíšených družstev. Zápasy začaly souběžně ve dvou tělocvičnách. Do boje se zapojili žáci 1. – 4. tříd. Sportovní duch a soutěživost se projevila u všech žáků. Bojovalo se s nasazením všech sil.
 
Foltová Květa
Fotogalerie zde