Stále soutěžíme ve sběru papíru!

 Sběrová akce

“ZELENÝ STROM”

 Dosud jsme společně nasbírali 4 270 kg papíru.

To nám zatím vyneslo v rámci 80ti ostravských škol průběžné 30. místo.

 !Pomozte ještě vylepšit naši pozici, přineste starý papír!

 

Průběžné pořadí našich nejlepších sběračů:

1. Eliška Živčáková, II. A

2. Nathan Brokeš, VII. B

3. Julie Dubská, V. B

 

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

 Také v letošním školním roce jsme se aktivně zapojili do školního Recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky.

!Ve škole aktivně probíhá sběr baterek a drobného elektroodpadu!

 V rámci programu jsme si také zasoutěžili při plnění úkolu:

“Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!”

Do soutěže se aktivně zapojili žáci VI. C a IX. B třídy, obrázky se opravdu povedly!

 

Ing. Kristýna Szeterlaková

Fotogalerie zde