Vážení rodiče,

srdečně vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020.

 Zápis se koná v budově ZŠ Františka Formana 45

v úterý 2. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 hodin,

ve středu 3. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 hodin

Dodatečný zápis: po telefonické domluvě, volat na číslo 725 975 571

Den otevřených dveří: 1. dubna 2019  8.00 – 17.00 hodin

 

INFORMACE K ZÁPISU

Na školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2019.

K zápisu je třeba:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce
 • v případě žádosti o odklad kladné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře
 • u dětí, které nejsou občany ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu

Jak probíhá zápis?

 • Při příchodu do školy vás přivítají žáci druhého stupně naší školy. Po předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte v označené místnosti obdržíte od pedagogického pracovníka školy registrační číslo. Pro odložení oděvu jsou vyhrazeny hlídané šatny. Na „Cestě k zápisu“ dítě sbírá razítka za splnění jednoduchých motivačních úkolů. Pokud bude vaše dítě ostýchavé, plačtivé, nebude chtít plnit úkoly, nebudeme ho nutit. Svůj pobyt ve škole si můžete zpříjemnit šálkem kávy nebo čaje. Občerstvení je připraveno.
 • Následuje samotný zápis. Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

1. formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

2. motivační část – rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti a posouzení dovedností v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy. Nejedná se o přijímací zkoušky!

Prosíme rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky, aby přišli se svými dětmi opět k zápisu.

Registrační číslo, které jste obdrželi, pečlivě uschovejte.  Pod tímto číslem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do naší školy.

Informace o přijetí budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení do 30 dnů na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy, zde budou k dispozici po dobu nejméně 15 dnů.

Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, školní družiny, školní jídelny se dozvíte na informativní schůzce v červnu 2019 (pozvánku obdržíte emailem).

Odklad školní docházky

 • dostavte se i s dítětem k zápisu
 • zapisujícího učitele informujte o skutečnosti, že budete žádat o odklad školní docházky
 • odevzdáte žádost o odklad spolu s vyjádřením poradenského zařízení a vyjádřením odborného (dětského) lékaře
 • pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2019.

Nemůžete se dostavit k zápisu?

V případě nemoci dítěte můžete využít dodatečný zápis v úterý 9. 4. 2019. Doporučujeme telefonicky nebo emailem informovat školu o skutečnosti, že využijete dodatečný odklad.

Přijetí nešestiletého dítěte

 • dítě narozené od září do prosince – rodič předloží žádost o přijetí a doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 • dítě narozené od ledna do června – rodič předloží žádost o přijetí, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného (dětského) lékaře

Jak můžete svému dítěti pomoci? Desatero pro rodiče předškolních dětí

V případě dalších dotazů se můžete obracet prostřednictvím emailu na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Lenku Gavlasovou, lenka.gavlasova@zsformana.cz .

 

Těší se na Vás učitelé a žáci Základní školy Ostrava-Dubina Františka Formana 45, příspěvková organizace

úterý 2. 4. 2019 středa 3. 4. 2019

 

 Fotogalerie – Jdu do 1. třídy 2018/2019