Spolupráce mezi ZŠ a MŠ je velmi důležitá. Budoucí školáčci se k nám do školy chodí dívat na ukázkové hodiny prvňáčků. Pomáhá jim to zbavit se strachu z neznámého prostředí a obav s nástupem do 1. třídy. Mají možnost vidět, že děti si i ve škole nadále hrají, zpívají, malují … učí se hrou. A jako poděkování za tyto ukázkové dny pozvala paní učitelka Helenka Čapková z MŠ žáky z 1. A do jejich oddělení Ferda mravenec. Protože se pomalinku blížil konec I. pololetí, naplánovaly jsme návštěvu na tolik očekávaný den … na den jejich prvního vysvědčení. A byl to opravdu den s velkým D. Jen se podívejte, jak všechny tvářičky dětí zářily nadšením.

Mgr. Renáta Krausová

Fotogalerie zde