Již po čtyřech měsících se nám začala formovat skupina dětí nadšených pro volejbal, a proto jsem zorganizoval třídenní zimní soustředění v době mezi vánočními svátky. Věřím, že pokud toto jejich nadšení neopadne, brzy se vyloupne slibná základna pro kvalitní hráče.  Volba mezi sportem a mobilem či počítačem bývá u dětí těžká, ale po soustředění se znovu ukázalo, že sport nikdy nevyjde z módy, že má zkrátka nadčasovou hodnotu a ten kdo vydrží počáteční útrapy, včetně těch méně talentovaných sportovců, si volejbal rychle zamiluje a on se pak pro  něj  stane celoživotní  zdravou drogou.

    Do zmíněného soustředění byly zapojeny všechny klubové školy. Ta naše je nejnovější, a přesto se soustředění zúčastnil závratný počet dětí a to i navzdory tomu, že někteří museli ležet v posteli s chřipkou.

     Věřím, že se klukům soustředění líbilo, neboť jsme se s trenéry snažili vytvořit co nejlepší organizační, pedagogické atréninkové podmínky. Nechám se překvapit a těším se na zpětnou vazbu ze strany dětí i rodičů, kterým chci tímto poděkovat za jejich důvěru, podporu a ochotu dopravit žáky na místo tréninku a hry.

     V neposlední řadě patří můj dík samotným hráčům za jejich snahu a nasazení.

     Pokud to tak půjde dál, uvažuji o tvorbě druhého týmu, aby si během turnajů mohli zahrát opravdu všichni!

     Bravo, kluci!!!

Mgr. Said Habboudji

Fotogalerie zde