V pátek 7. prosince 2018 uspořádala Školní družina ve spolupráci se Sdružením rodičů, akci pod názvem „Čertí šou.“ Naše jídelna se změnila v pořádné peklo, kam zavítalo mnoho čertíků, čertic, rarachů a ďáblic. A tak jsme otevřeli spolu „Čertí školu.“  Čertíci si zatančili kolem kotle, přiložili polínka do ohně, přenesli hříšné duše do pekla, protáhli si tělo nejen čertí rozcvičkou, ale i čertím tanečkem a zvládli mnoho dalších čertí dovedností. Prostě jsme si čertovsky zařádili a báječně se občerstvili.

Renata Březinová

Fotogalerie zde