dav

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.

2018: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice

Cílem česko-slovenského projektu Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy z České republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Naše škola navázala kontakt se ZŠ a MŠ Bardějov.

Na konci měsíce října jsme obdrželi obálku s barevnými záložkami do knih, které vyráběli žáci ZŠ a MŠ Pod Papiernou 1, z Bardejova. Zároveň nám poslali také jejich školní časopis Plamienok.

Naše škola na oplátku vyrobila s žáky 6. C a 8. A záložky do knih s motivem „Perníčka“ z pohádky Shrek a poslala žákům na Slovensko.

Doufáme, že se záložky budou líbit a nadále budeme se ZŠ a MŠ Bardejov v kontaktu.

 Mgr. M. Kahánková

Fotogalerie zde