Na škole byla vyhlášena mezitřídní soutěž ve sběru lesních plodů. Naše třída 1.A si moc přála dokázat všem, že i ti nejmladší a nejmenší prvňáčci jsou schopni se stát ostatním třídám konkurenty a nastavili si cíl nejvyšší…zvítězit. Proto se z nás na 14 dnů staly pilné veverky, které trávily svůj čas sbíráním kaštanů a žaludů. Obrovské úsilí, snaha a pomoc rodičů i rodinných příslušníků nám pomohla dosáhnout našeho snu. S 886 kg nasbíraných plodů jsme získali nádherné 1. místo.

Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali a fandili.

Mgr. Renáta Krausová se třídou 1. A

Fotogalerie zde