Dne 26. 9. 2018 třída 4. B navštívila výuku dopravní výchovy ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Kučery. Žáci se seznámili s pravidly silničního provozu a své znalosti si pak vyzkoušeli na dopravním hřišti v roli chodců a cyklistů.

Mgr. Zuzana Štěpankevičová

Fotogalerie zde