Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se v naší škole uskuteční:

ve středu 4. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hod.;

ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 12.00 do 17.00 hod.

Organizace zápisu do 1. třídy:

  • k zápisu se dostaví všechny děti, které se narodily od 9. 2011 do 31. 8. 2012 (k datu 31. 8. 2018 dovrší věk 6 let);
  • k zápisu se dostaví také děti, kterým byla odložena povinná školní docházka;
  • k zápisu si s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou:

  • posudek z: pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení)
  • a současně i doporučující stanovisko odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

Na vyřízení odkladu a doložení těchto dvou dokumentů naší škole je zákonem stanoven termín do 30. dubna 2018.

Nemůžete-li se k zápisu dostavit, kontaktujte nás, abychom společně našli jiný termín, který Vám bude vyhovovat.

Kontakty: telefon 596 729 619; mobil 725 975 571; e-mail: sekretariat@zsformana.cz.