Dne 6. 3. 2018 se uskutečnil další ročník turnaje ve volejbalu. Turnaje se zúčastnili žáci a učitelé ZŠ F. Formana, rodiče, a také bývalí absolventi naší základní školy. Vytvořili jsme čtyři družstva po 5 hráčích. Hráli jsme systémem každý s každým na dva sety do 15 bodů. Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh turnaje. Zvláště pak děkuji panu učiteli Mgr. Zdeňku Ševčíkovi, paní učitelce Mgr. Daně Kopecké, paní učitelce Mgr. Míši Bartošové. Za rodičovské sdružení patří velké poděkování manželům Dubským, také bývalým absolventům naší ZŠ, kteří si přišli zahrát i fandit a v neposlední řadě děkuji naší paní ředitelce Mgr. Ludmile Večerkové za podporu a umožnění turnaj uspořádat. Doufám a přeji si, aby příští školní rok byl zájem o volejbalový kroužek z řad žáků, a abychom opět uspořádali volejbalový turnaj.

Mgr. Marie Plášková

Fotogalerie zde