Během prvního pololetí tohoto školního roku se nám podařilo nasbírat již 3 050,8 kg papíru. Zatím se zapojilo 35 žáků a 7 učitelů, přidala se také mateřská školka Hello. Pořadí podle množství nasbíraného papíru najdete v tabulce. V červnu proběhne vyhodnocení celé soutěže a nejlepší tři žáci dostanou hodnotnou odměnu. Bude také vyhlášena a oceněna nejaktivnější třída.

Mgr. Jana Gajdošová

Jmenný seznam