Během měsíce listopadu a prosince probíhala na naší škole charitativní akce s názvem „Krabice od bot“ (více na www.krabiceodbot.cz), jejíž cílem bylo shromáždit vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Letos se podařilo shromáždit celkem 326 krabic z toho 90 přímo od našich žáků. Dále se ve velkém zapojili žáci ze ZŠ Dr. Lukášové (Ostrava – Hrabůvka) a ze ZŠ Marie Pujmanové (Havířov – Šumbark), a také obec Ženklava i se svou MŠ a ZŠ. Mnoho dárců bylo z řad veřejnosti, mnozí donesli více než dvě krabice.

A kam balíčky putovaly?

Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi Ostrava – Zábřeh – 30 darů

Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava – Fifejdy – 36 darů

Centrum sociálních služeb Ostrava – Mariánské Hory – 260 darů

(Náhradní rodinná péče, Azylový dům, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Na závěr bych chtěla poděkovat všem dárcům i lidem, kteří se podíleli na organizaci této milé akce. Krásné Vánoce Všem!

Mgr. Jana Gajdošová

Fotogalerie zde