Velcí hrají malým

V hodinách českého jazyka se žáci seznamovali s nejrůznějšími bajkami. Bajky zaujaly děti nejen tím, že v nich vystupovala zvířátka, ale také pro jejich ponaučení.  A tak si žáci nakonec zkusili bajky také zahrát. Celý měsíc se poctivě učili text, zkoušeli si své herecké schopnosti, připravovali si vhodné kostýmy  a drobné rekvizity. Dne 13. prosince se žáci šestých tříd konečně dočkali. Uspořádali totiž pod vedením p. učitelky Matějové divadelní přestavení pro děti z I. stupně.  A bylo se na co dívat… Žáci 6. A a 6. B ze sebe vydali opravdu všechno. Tréma žáky brzy opustila a naši malí herci zahráli opravdové divadlo. Za to je jejich mladší spolužáci odměnili velkým potleskem.

Mgr. Ivana Matějová

Fotogalerie:

6. A

6. B